AKCIJA PRODAJE GARAŽNIH PROSTORA

3.500 €

Lokacija: zgrada u Ul. Đoka Miraševića

3.000 €

Lokacija: zgrada u Ul. 4. jula