Project Description

  • GODINA IZGRADNJE 2018/2019

  • BRUTO POVRŠINA: 6.000

  • PROJEKTANT: Projektni biro Zetagradnje

  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA

     Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje sa orjentacijom koje se uklapa u postojeći već izgradjeni ambijent. Spratnost objekta je S+P+4. Osnovna namjena prizemlja je poslovanje, a na spratovima gdje su predviđene stambene jedinice, a suterenu garažni prostor. Vertikalne komunikacije su ostvarene sa stepeništem i  liftovima.

LOKACIJA

Na bulevaru Josipa Broza Tita, na UP 2090/1401 DUP “Konik-Stari Aerodrom”

PREUZMITE KATALOG STANOVA