Project Description

LOCATION

  Lokacija objekta je na uglu izmedju Ulice Seradara Jola Piletića i Ulice Mila Radunovicana parceli UP5, DUPMomišićiAdio zone 5“  u Podgorici

EXTERIOR

INTERIOR 1

INTERIOR 2

A

B

C

BUSINESS SPACES

INFO +382 610 115

ParkingUNDERGROUND GARAGES

FOR SALE ONLY

INFO +382 020/610 115.