Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2008.
  • PROJEKTANT: Arh. Zoran Đurđenović
  • BRUTO POVRŠINA:19700 m2
  • TIP OBJEKTA:STAMBENO-POSLOVNI BLOK

LOKACIJA:

Bul.Pera Ćekovića, Ulica Avda Međedovića