Project Description

  • GODINA IZGRADNJE 2015/2017
  • BRUTO POVRŠINA: 7.300
  • PROJEKTANT: Projektni biro Zetagradnje
  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA:

Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje sa orjentacijom koje se uklapa u postojeći već izgradjeni ambijent. Spratnost objekta je P+5+M. Osnovna namjena prizemlja je poslovanje, a na spratovima gdje su predviđene stambene jedinice. Vertikalne komunikacije su ostvarene sa stepeništem i  liftovima.

LOKACIJA

Na bulevaru Veljka Vlahovića, na UP E i F, Blok IX, DUP “Konik-sanacini plan”