Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2017 – 2019

  • BRUTO POVRŠINA:N/A

  • PROJEKTANT:

  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI BLOK

RJEŠENJE OBJEKTA

USKORO

LOKACIJA

Lokacija objekta je u neposrednoj blizini tržnih centara “Delta city” i  „City Mall“, na parceli bivšeg Duvanskog kombinata  u Podgorici.

Objekat je koncipiran kao konstruktivni sistem AB zidnih platana ( d=20 i 25
cm ), greda i polumontažnih međuspratnih tavanica tipa ”OMNIA” d=19cm ,
fundiran na temeljnim trakama.
Ostala građa objekta su:
– terase i stepenište – monolitne AB ploče.
– fasadni zidovi stambenih etaža zidaju se termo blokom d=20cm, a unutrašnji
pregrani između stanova olakšanim giter blokom d=20 cm u produžnom malteru,
ukrućeni armiranobetonskim horizontalnim i vertikalnim serklažima.
– pregradni zidovi unutar stambenih jedinica, zidaju se šupljom opekom d=9 cm sa
armiranobetonskim horizontalnim serklažima za bočno ukrućenje u nivou
nadvratnika.
– krovnu konstrukciju iznad poslednje tavanske AB ploče čine sistem AB kosih greda i
čeličnih rožnjača od HOP profila. Krovni pokrivač su termoizolacioni sendvič paneli
d=60+40 mm, sa obostranim plastificiranim limom i poliuretanom kao ispunom,
– spoljna obrada zgrade je „demit“ fasada (termofasadni polistiren d=5cm) sa
silikonskim sitnozrnim zaribanim fasadnim premazom u boji, koji je vodoodbojan,
paropropusan i otporan na vremenske promjene.

-Elektroinstalacije se izvode uz poštovanje svih standarda kako za ugrađeni materijal
tako i za rad. Svi kablovi predviđeni za ugradnju kao i drugi potreban materijal za
grubu i finu instalaciju su od inostranih proizvođača sa potrebnim atestima. Raspored
i broj priključnica i prekidača zadovoljava potrebe savremeno organizovanog
stambenog prostora (dovoljan broj priključnica na mjestima predviđenim za radni
prostor, za TV i audio opremu i sl.).
– SKS sistem – Shodno savremenim komunikacionim i TV potrebama stanara, u
objektu se izvodi strukturno – kablovski sistem (SKS), na sledeći način:
Iz zajedničkog RACK ormara u prizemlju objekta pa do optičkih kutija koje se nalaze
u dnevnim boravcima stambenih jedinica, postavlja se po jedan optički kabal sa po
dva vlakna, za svaku stambenu jedinicu posebno, i dva optička kabla sa po dva vlakna
za sve poslovne prostore.
U svim sobama stambenih jedinica ugrađuje se po dvije RJ-45 utičnice koje se
završavaju u dnevnom boravku gdje se predviđa koncentracija instalacija slabe struje.
Obaveza stanara je da prilikom sklapanja ugovora sa Operaterom nabave modem sa
kojeg se priključuju na optiku. Zajednički ormarić se priključuje na gradsku mrežu.
-TV sistem – sva potrebna kablaža TV instalacija se razvodi od razvodnih ormara u
ulazima do stambenih jedinica, kao i razvodnih ormara do krova gdje se ugrađuje TV
antena za prijem zemaljskih kanala. Sa postavljenim zemaljskim antenama, što je
obaveza investitora, pokriveni su svi kanali državnih i privatnih televizija koji emituju
program na teritoriji Crne Gore. Za potrebe satelitskog prijema signala, izvodi se
samo potrebna kablaža, dok konfigurisanje opreme u razvodnom ormaru, kao i
postavljanje sateletskih antena, skupština etažnih vlasnika dogovara sa stanarima ili
sa odabranim provajderom satelitske televizije.
TV priključak se dovodi do dnevne sobe, kao i do svake spavaće sobe.
-Interfonski sistem – instalacije se razvode do svake stambene jedinice i omogućavaju
elektronsko komandovanje bravom glavnih ulaznih vrata zgrade i vrata na ulazu iz
garaže.
-Protivpožarne instalacije – na svakoj etaži postavlja se ručni javljač, a na svakoj
drugoj, sirena za dojavu požara. Na zadnjoj etaži predviđen je detektor dima. Svi
elementi protivpožarnog sistema povezani su sa PP centralom, koja se nalazi u
tehničkoj prostoriji.
-Vodovodne i kanalizacione instalacije se rade uz poštovanje svih standarda kako za
ugrađeni materijal tako i za rad. Vodovodne (hidrantske) vertikale su od pocinčanih
cijevi, dok se razvod u stambenim jedinicama radi od polipropilen (PP) cijevi
projektovanog poprečnog presjeka. Svaka stambena jedinica ima svoj vodomjer sa
daljinskim očitavanjem. Kanalizacione instalacije se rade od tvrdih PVC cijevi i
fazonskih komad proizvođača “Alpro-Att” ili sl.

-U svakom stambenom ulazu predvđena su po dva lifta, proizvođača „Kone“ iz
Finske. Liftovi su električni, brzine 1.6 m/s nosivosti 680 kg ili 9 osoba. Upravljanje
liftom je mikroprocesorsko, simpleks, sabirno u smjeru na dolje. Vrata lifta su
automatska teleskopska.
Liftovi su opremljeni uređajem za nužnu vožnju, što znači da u slučaju nestanka el.
emergije kabina lifta dolazi do najbliže stanice. Takođe, u slučaju detekcije požara,
lift automatski dovodi kabinu u glavnu stanicu.

-Ventiliranje prostorija koje nemaju prirodno ventilisanje (kupatila, WC-i i vešeraji)
postiže se nezavisnim PVC ventilacionim kanalima italijanskog proizvođača,
vođenjem svake cijevi posebno do iznad krova objekta. U kupatilima i WC-ima se
montiraju električni ventilatori za prinudno ventiliranje, italijanskog proizvođača, a
u ostavama i vešerajima ventilacione rešetke.
U kuhinjama se za potrebe odvođenja pare, takođe postavljaju PVC ventilacioni
kanali, za svaku stambenu jedinicu nezavisno, koji se takođe vode do iznad krova
objekta, tako da nije moguće miješanje mirisa iz susjednih stanova.

– Podovi ulaznih i stepenišnih holova oblažu se granitnom keramikom na cementnom estrihu, a stepenici protivkliznim namjenskim keramičkim gazištima.
Keramika se postavlja prema zadatoj šemi projektanta, kombinacijom 3 boje i više dimenzija pločica, što holove i stepenište čini posebnom enterijerskom cjelinom.
Keramika je I klase, proizvođača “Estima” iz Rusije,
– Podovi na terasama se oblažu keramičkim pločicama dim 30x60cm, namijenjenim za vanjsku upotrebu, na cementnom estrihu, sa prethodno odrađenom hidroizolacijom “Aquamat Elastic” proizvođača “Isomat”- Grčka.
Keramika je I klase, proizvođača “Evoluzioni” iz Italije,
– Pod u kuhinji i ulaznom hodniku je granitna keramika dim 6x60cm postavljena lijepljenjem na cementnoj košuljici, sistemom fuga na fugu.
Keramika je I klase, proizvođača “Italgraniti/Impronta” iz Italije (kolekcija Marmo D wall, model Travertino Bianco, obrada mat)..
– Sokla u ulaznom hodniku je profilisana MDF lajsna, visine 8cm, lakirana poliuretanskim bijelim lakom, mat obrade, postavljena lijepljenjem na silikon.
– U kupatilu i WC-u podna keramika dim 60x60cm, se postavlja na cementnom estrihu, sistemom fuga na fugu, sa prethodno urađenom hidroizolacijom „Isomat SL 17“, proizvođača „Isomat” iz Grčke.
Keramika je I klase, proizvođača “Italgraniti/Impronta” iz Italije, (kolekcija Experience White, model Statuario, obrada Natural mat).
– Pod u dnevnoj sobi, spavaćim sobama i degažmanu je troslojni parket proizvođača „Tarkett“, kolekcija „Oak savada“ L1000/1200, obrada Br (brušeni). Dimenzija parketa je 1200/140/14mm i 1000/140/14mm.
– Sokla u svim prostorijama sa parketom je profilisana MDF lajsna, visine 8cm, lakirana poliuretanskim bijelim lakom, mat obrade, postavljena lijepljenjem na silikon.
Ispod svih navedenih podova ugrađuje se polimerni sloj protiv prenošenja buke, kao zvučna i termička izolacija (termosilent 10mm sa dodatkom za samogasivost slovenačkog proizvođača “IZOTHERM”.

Unutrašnje površine svih zidova i plafona malterišu se krečno-cementnim produžnim, mašinski spravljenim malterom, uz prethodno postavljanje pocinčanih metalnih vođica (pravih i ugaonih) proizvođača “Knauf”.
– Zidovi kuhinje do visine 1.5 m se oblažu zidnim keramičkim pločicama I klase dim 30.5×72.5cm, proizvođača “Italgraniti/Impronta” iz Italije (kolekcija Marmo D wall, model Travertino Bianco, obrada Shiny).
– U kupatilu i WC-u zidovi se od poda do plafona oblažu keramičkim pločicama I klase
dim 32x96cm, proizvođača „Italgraniti/Impronta” iz Italije, (kolekcija White Experience Wall, model Statuario, obrada Shiny ).
Na po jednom zidu je prema rješenju projektanta predviđena dekorativna keramika
iz iste serije, i to model Cubo Velluto u kuparilu i Inciso Velluto u wc-u.
– Sve ostale površine se gletuju i boje poludisperzivnim bojama, na bazi vode, pri čemu su svi plafoni u bijeloj boji, a zidovi blago tonirani u skladu sa osnovnim enterijerom.
U kupatilu, na zidovima oko kade, radi se hidroizolacija visine do 2m „Isomat SL 17“, grčkog proizvođača “Isomat” iz Grčke.
U kupatilu se radi i ravni spušteni plafon od gips karton vlagootpornih ploča, gletovan i obojen u bijelu boju, sa ugradnom led panel svjetiljkom (18W) i dvije manje u dijelu iznad ogledala (2x6W).

Unutrašnja stolarija je vrhunskog kvaliteta domaćih ili proizvođača iz regiona.
Štok vrata je oplemenjeni MDF 40mm. pravougaonog oblika, obložen CPLP folijom. Pervajz lajsne su od medijapana dim 60x12mm (vertikalne) i 9x12mm (horizontalna), obložene CPLP folijom. Krilo vrata je drvena konstrukcija sa oblogama od MDF 4mm i aplikacijama u širini 110mm, obloženo CPLP folijom. Debljina krila je 42mm.
Ostakljena vrata su na ulazu u dnevnu sobu, degažman i kuhinju, a izrađuju se na isti način kao i puna, s tim što je vratno krilo ispunjeno peskarenim staklom d= 4 mm, sa transparentnim detaljima, Sa sve 4 strane stakla je friz širine 12 cm.
Folija na vratima je u bijeloj boji, 3D reljefna, proizvođača „Lamitex“ iz Italije. Po svojim karakteristikama, folija pruža maksimalnu otpornost na habanje I oštećenja.
Vrata su opremljena sa 3 inox brodske šarke, kvakom „Hoppe“, bravom AGB i ključem.
– Ulazna stanska vrata su sigurnosna, proizvođača „Arrikton“iz Grčke
Krilo vrata je ravno sa obostranom oblogom od galvaniziranog (pocinčanog) lima ojačanog u predjelu brave sa termo i zvučnom izolacijom između. Završna obrada je MDF presvučen CPL laminatnom folijom, visokog kvaliteta, u svijetloj boji sa teksturom drveta.
Štok vrata je metalni (čelični), sa Al pragom i pravouganom oblogom od MDF-a u širini zida (25cm), sa obostranim pervajzima i dihtung gumom po obodu futera. Obloge i
pervajzi su presvučeni finiš folijom identičnom kao na vratnom krilu. Obloge se spajaju na ger. Pervajzi su pravougaoni (P), spajaju se ravno i presvučeni su istom finiš folijom.
Vrata su snabdjevena sigurnosnom bravom sa malim kodiranim ključem, sa 15 tačaka zaključavanja i odgovarajućom kvakom iznutra i kuglom spolja i špijunkom.
– Vanjski otvori su od PVC-a (šestokomorni profili) njemačkog proizvođača „Rehau“ u krem boji po RAL karti (RAL 9001), ostakljena trostrukim niskoemisionim staklom punjenim argonom (4+15+4+15+4 mm). Kutije za roletne su od PVC –a. Lamele roletni su od plastificiranog aluminijuma, punjene poliuretanom.

Sanitarna oprema kupatila i WC-a je proizvođača iz Italije sa svim pratećim hromiranim sifonima i odlivima.
– Predviđena je ugradna pravougaona, keramička tuš kada sa staklenim zastorom proizvođača „Novellini“ i jednoručnom tuš garniturom proizvođača „Remer“.
Garnitura sadrži teleskopski podesivu tuš glavu Ø 200mm i ručni tuš sa rebrastim crijevom.
– WC školjka je konzolna, keramička sa ugradnim vodokotlićem, proizvođača „Catalano“ (model „Zero 55“). Opremljena je „soft close“ daskom iste serije.
– Umivaonik u kupatilu je takođe proizvođača „Catalano“ model „Green“dim 60x50cm, a u WCu model „New light“ dim. 45x34cm.
– Slavine su jednoručne, hromirane, modernog dizajna, proizvođača „Hansgrohe“ iz Njemačke.
– Kupatilska galanterija je proizvođača „Gedy“ iz Italije .
– Električni bojler kapaciteta 80l je italijanskog proizvođača „Ariston“. U trosobnim i većim stanovima, kad su neophodna dva bojlera, drugi je kapaciteta 50l.
– U kupatilima je predviđen sušač peškira proizvođača „Zehnder“.

U dnevnoj sobi, u garsonjerama, jednosobnim i dvosobnim stanovima, predvidjen je „singl“ klima uredjaj (12) sa invertorom, sa širokim opsegom grijanja i hlađenja proizvođača „Gree“.
U trosobnim stanovima, planirana je ugradnja „multi split“ sistem klimatizacije, sa jednom vanjskom i 4 unutrašnje jedinice proizvođača „Gree“.

Projektom vanjskog uređenja predviđena je završna obrada površina oko objekta štampanim betonom u svijetloj boji. U žardinjerama je planirano zelenilo. Glavni ulazi u stambenene lamele su na unutrašnjoj, dvorišnoj strani objekta.

EKSTERIJER

FAZA 1 – PRODATO
PREUZMI KATALOG STANOVA – FAZA 3
PREUZMI KATALOG STANOVA – FAZA 5
PREUZMI KATALOG STANOVA – FAZA 7
PREUZMI KATALOG LOKALA – FAZA 7

ParkingGARAŽE

Podzemne garaže je moguće kupiti.

Za više informacija pozovite 020/610 115.