Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2012.
  • BRUTO POVRŠINA: 19.200 m2
  • PROJEKTANT: Arh. Mladen Đurović
  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA

Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje, spratnosti 3S+ Pr+M+6+Ph. Osnovna namjena prizemlja i mezanina su poslovni prostori,a u suterenu su garažni prostori.  Na spratovima su predviđene stambene jedinice. Vertikalna komunikacija je ostvarena stepeništima i liftovima.

LOKACIJA

Lokacija objekta je na uglu izmedju bul.Ivana Crnojevića i ul. ’19.Decembar’,  na parceli br. 40a i 40b, DUP“Nova Varoš 2“  u Podgorici.

Konstrukcija objekta čine:
– armiranobetonski temelji.
– armiranobetonski zidovi d=20cm i d= 25 cm u kombinaciji sa AB stubovima.
– međuspratne tavanice su AB ploče d=16-19cm sa armiranobetonskim horizontalnim gredama.
– terase i stepenište su monolitne AB ploče.
– zidovi ispune spratova zidani su sa termo blokom; obodni d=20cm i unutrašnji d=20cm u produženom malteru i ukrućeni armiranobetonskim horizontalnim serklažima.
– spoljna obrada zgrade je demit fasada sa silikonskim sitnozrnim peglanim fasadnim malterom u boji.
– pregradni zidovi su zidani šupljom opekom d=10 cm sa urađenim armiranobetonskim serklažima za bočno ukrućenje u nivou nadvratnika.
– krovnu konstrukciju iznad tavanske AB ploče čine čelični profil preko kojih su termoizolacioni poliuretanski sendvič paneli italijanskog proizvođača “Topanel”.
– Ograde su od inoxa i stakla.

-Elektroinstalacije biće urađene uz poštovanje svih standarda kako za ugrađeni materijal tako i za rad. Svi kablovi predviđeni za ugradnju kao i drugi potreban materijal za grubu instalaciju biće od domaćih proizvođača sa potrebnim atestima. Fine instalacije su uvozne, proizvođač “AVE”-Italija. Raspored i broj priključnica i prekidača zadovoljavaće potrebe savremeno organizovanog stambenog prostora (dovoljan broj priključnica na mjestima predviđenim za radni proctor, za TV i audio opremu i sl.).

-Vodovodne i kanalizacione instalacije biće urađene uz poštovanje svih standarda kako za ugrađeni materijal tako i za rad. Vodovodne vertikale-hidrantske vertikale su odrađene od poncinčanih cijevi,dok je razvod u stambenim jedinicama odrađen plastičnim cijevima. Svaka stambena jedinica imaće svoj vodomjer. Kanalizacione instalacije se rade od tvrdih PVC cijevi i fazonskih komad proizvođača “Alpro-Att”.

-Razvod telefonskih instalacija biće izveden optičkim kablom. Iz zajedničkog ormarića u prizemlju objekta pa do optičkih kutija koji se nalaze u dnevnim boravcima stambenih jedinica biće postavljen po jedan optički kabal za svaku stambenu jedinicu posebno. U svim sobama stambenih jedinica imaće po dvije RJ-45 utičnica koji se završavaju u dnevnom boravku gdje je predviđena koncentracija slabe struje. Obaveza stanara je pri sklapanju ugovora sa Crnogoeskim Telekomom da nabave modem sa kojeg će biti prikjučeni na optiku. Zajednički ormarić biće priključen na gradsku mrežu.

-Antenske instalacije-sva potrebna kablaža TV instalacija je razvedena od razvodnih ormara u ulazima do stambenih jedinica,kao i razvodnih ormara do krova gdje je planirana ugradnja TV antena koje su obaveza skupštine etažnih vlasnika. Konfigurisanje opreme u razvodnom ormaru, kao i postavljanje antena,skupština etažnih vlasnika dogovara sa provajderom kablovske televizije za kojeg se odluči. TV priključak se dovodi do dnevne sobe, kao i do svake spavaće sobe. Sa postavljenim zemaljskim antenama, koje su obaveza investitora, pokriveni su svi kanali državnih i privatnih televizija koje emituju program na području grada.

-Interfonske instalacije biće razvedene do svake stambene jedinice i omogućavaju elektronsko komandovanje bravom glavnih ulaznih vrata zgrade. Svaka stambena jedinica preko TV sistema imaće video nadzor glavnih ulaznih vrata zgrade.

-Uz stepenište su predvđeni liftovi švajsarskog proizvođača “Schindler“ . Liftovi su električni, nosivosti 630 kg ili 8 osoba .Upravljanje liftom je DUPLEX upravljačkim sistemom.
-Ventiliranje prostorija koje nemaju prirodno ventiliranje je sa nezavisnim PVC ventilacionom kanalima proizvođača „First Corporation“ iz Italije, sa ugrađenim ventilacionim rešetkama, a u kupatilu i WC-u instalirani su aspiratori za prinudno ventiliranje.
Podovi zajedničkog stepeništa predviđeni su od granitnih ploča na cementnom estrihu.
Podovi terasa takođe će biti urađeni granitnim pločama na cementnom estrihu s tim što će prethodno biti urađena hidroizolacija “Aquamat-2K” proizvođača “Isomat”-Grčka.
Podovi u kuhinji, ostavi i hodniku se postavljaju na cementnoj košuljici, a u kupatilu i WC-u na cementnom estrihu sa prethodno urađenom hidroizolacijom „Isomat SL 17“ proizvođača„Isomat“-Grčka. Na podu u hodiku i kuhinji se postavlja egipatski kamen GIALLO ATLANTIDA.

Podovi u dnevnoj sobi, trpezariji, spavaćim sobama i predsoblju biće od parketa KUMARU na dvokomponentnom ljepilu, na prethodno urađnoj plivajućoj podlozi (cementna košuljica armirana fibrililizovanim vlaknima). Dimenzije parketa su 600/1200 x 120 x 18 mm. Parket će biti lakiran sa bezbojnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom.

U svim prostorijama predviđena je izrada podne zvučne izolacije tipa “Polipav-pe” italijanskog proizvođača “Di-bi”.

Unutrašnja obrada zidova i plafona u spavaćim sobama, dnevnom boravku, hodniku i ostavi je malterisanje cementno-krečnim produžnim malterom, uz prethodno postavljanje pocinčanih metalnih vođica (pravih i ugaonih) proizvođača “Knauf” i gletovanje sa glet masom i bojenje kvalitetnim poludisperzivnim bojama. Zidovi u hodnicima i sobama kao i dijelom spušteni plafoni biće blago tonirani.U dnevnoj sobi, trpezariji i spavaćim sobama se rade spušteni plafoni sa ugradnom rasvjetom. U dnevnoj sobi i jednoj spavaćoj, kao i hodniku odredjeni zidovi su presvučeni tapetama.

U mokrim čvorovima zidovi i podovi će biti obloženi keramičkim pločicama I klase i to: u kupatilu- proizvodjač ‘Porcelanosa’- Španija,u WC-u proizvođač ‘Magica’-Italija.
U kupatilima na zidovima oko kade uradiće se hidroizolacija “Domoflex” grčkog proizvođača “Isomat”.
Zidovi u kuhinjama do visine od 1.6 m rade se u keramici (TAU keramika-Španija) dok se iznad keramike malterišu cementno-krečnim malterom, gletuju i boje poludisperzivnim bojama .

Unutrašnja stolarija biće vrhunskog kvaliteta,proizvođač „ENTERO“Podgorica. Krilo vrata će biti urađena od masivne podkonstrukcije sa ispunom od šupljeg akustičnog jezgra-cijevasta ispuna,obostrano obložena medijapanom debljine 4 mm. Krilo vrata je furnirano furnirom od tikovine. Okov vrata će se sastojati od dvije brodske šarke, AGB brave i kvake inox mat i odbojnikom. Štokovi i pervajzi biće urađeni od medijapana ,furnirani furnirom od tikovine. Vrata,štokovi i pervajzi biće završno obrađeni lakom do 60% sjaja.
Vrata dnevnih soba, biće ostakljena kaljenim staklom.
Ulazna protivprovalna vrata dimenzije 95-100x210cm Štok vrata se izraduje od masiva ili lameliranog drveta furniranog furnirom od tikovine. Opšavne lajsne su ravne, širine 55 mm, izradene od MDF-a
furniranog furniromod tikovine . Krilo ulaznih vrata je debljine 57mm, sastoji se iz masivne
podkonstrukcije sa ispunom od kartonskog saca, obloženo MDF pločom debljine 10mm sa obije strane, furnirano furnirom od tikovine. Zid je sa spoljne
strane obložen granitom. Vrata su okovana brodkim šarkama,
sigurnosnom bravom sa 3 zakljucavanja.
Vanjski otvori su drvo-aluminijum bravarija u boji Mahagoni.-proizvođač profila „Domis“,ostakljena je termopan staklom 4+16+4 mm. Ormarići za roletne su od aluminijuma sa unutrašnjom maskom od drveta .Lamele roletni su od plastificiranog aluminijuma, punjene poliuretanom.

Sanitarna oprema i galanterija kupatila i WC-a su vrhunskog kvaliteta sa hromiranim sifonima, odlivima i prelivima za kadu.
Sanitarije su I klase, uvoz iz Italije, proizvođač ‘Azzurra’-Italia.
Sanitarne armature su „Ottone meloda“-Italija.
Stanovi su opremljeni keramičkim niskim tuš kadama sa odgovarajućim staklenim zastorima, dimenzije 120x70x6cm, proizvođač ‘Azzurra’- Italija.
Multi split sistem sa invertorom proizvodjača FUJITSU GENERAL LTD,Japan. U nutrašnje jedinice u dnevnim sobama su parapetne, a u spavaćim sobama su zidne.

EKSTERIJER

ENTERIJER

POSLOVNI PROSTORI

Ponuda i katalozi poslovnih prostora, biće objavljeni uskoro.

Za informacije pozovite 020/610 115.

ParkingGARAŽE

Podzemne garaže je moguće kupiti i zakupiti.

Za više informacija pozovite 020/610 115.