Project Description

  • GODINA IZGRADNJE 2015/2016
  • BRUTO POVRŠINA: 3750 M2
  • PROJEKTANT: Pg projecting
  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA

Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje za viseporodicni stambeni objekat sa djelatnostima, spratnosti S+P+M+5 , prizemlje i mezanin imaju namjenu poslovanja, a na parteru su prostori za parkiranje. Na spratovima su predviđene stambene jedinice. Vertikalna komunikacija je ostvarena stepeništima i liftovima od prizemlja do poslednjeg sprata. Rjesenje stanova za lica sa invaliditetom data su kao varijanta, tj. po jedan stan na III i IV etazi. Na ovaj nacin dobijaju se 2 stana za lica sa invaliditetom, sto cini 10% od ukupnog broja stanova u objektu (njih ima 20). Ovi stanovi su projektovani u skladu sa propisima koji su prilagodjeni potrebama ovih lica.

LOKACIJA

U Ulici Vasa Raičkovića, Blok C, DUP “Novi Grad”

.

Konstrukcija objekta čine:
• armiranobetonski temelji.
• armiranobetonski zidovi d=20cm i d= 25 cm u kombinaciji sa AB stubovima.
• međuspratne tavanice su AB ploče d=16-19cm sa armiranobetonskim horizontalnim gredama.
• terase i stepenište su monolitne AB ploče.
• zidovi ispune spratova zidani su sa termo blokom; obodni d=20cm i unutrašnji d=20cm u produženom malteru i ukrućeni armiranobetonskim horizontalnim serklažima.
• spoljna obrada zgrade je demit fasada sa silikonskim sitnozrnim peglanim fasadnim malterom u boji.
• pregradni zidovi su zidani šupljom opekom d=10 cm sa urađenim armiranobetonskim serklažima za bočno ukrućenje u nivou nadvratnika.
• krovnu konstrukciju iznad tavanske AB ploče čine čelični profil preko kojih su termoizolacioni poliuretanski sendvič-paneli italijanskog proizvođača “Topanel”.
-Elektroinstalacije biće urađene uz poštovanje svih standarda kako za ugrađeni materijal tako i za rad. Svi kablovi predviđeni za ugradnju kao i drugi potreban materijal za grubu instalaciju biće od domaćih proizvođača sa potrebnim atestima. Fine instalacije su uvozne, proizvođač “AVE”-Italija ili slično. Raspored i broj priključnica i prekidača zadovoljavaće potrebe savremeno organizovanog stambenog prostora (dovoljan broj priključnica na mjestima predviđenim za radni proctor, za TV i audio opremu i sl.).
-Vodovodne i kanalizacione instalacije biće urađene uz poštovanje svih standarda kako za ugrađeni materijal tako i za rad. Vodovodne vertikale-hidrantske vertikale su odrađene od poncinčanih cijevi,dok je razvod u stambenim jedinicama odrađen plastičnim cijevima. Svaka stambena jedinica imaće svoj vodomjer. Kanalizacione instalacije se rade od tvrdih PVC cijevi i fazonskih komad proizvođača “Alpro-Att”.
-Razvod telefonskih instalacija biće izveden optičkim kablom. Iz zajedničkog ormarića u prizemlju objekta pa do optičkih kutija koji se nalaze u dnevnim boravcima stambenih jedinica biće postavljen po jedan optički kabal za svaku stambenu jedinicu posebno. U svim sobama stambenih jedinica imaće po dvije RJ-45 utičnica koji se završavaju u dnevnom boravku gdje je predviđena koncentracija slabe struje. Obaveza stanara je pri sklapanju ugovora sa Crnogorskim Telekomom ili drugim operaterom, da nabave modem sa kojeg će biti prikjučeni na optiku. Zajednički ormarić biće priključen na gradsku mrežu.
-Antenske instalacije-sva potrebna kablaža TV instalacija je razvedena od razvodnih ormara u ulazima do stambenih jedinica,kao i razvodnih ormara do krova gdje je planirana ugradnja TV antena koje su obaveza skupštine etažnih vlasnika. Konfigurisanje opreme u razvodnom ormaru, kao i postavljanje antena,skupština etažnih vlasnika dogovara sa provajderom kablovske televizije za kojeg se odluči. TV priključak se dovodi do dnevne sobe, kao i do svake spavaće sobe. Sa postavljenim zemaljskim antenama, koje su obaveza investitora, pokriveni su svi kanali državnih i privatnih televizija koje emituju program na području grada.
-Interfonske instalacije (video interfon) biće razvedene do svake stambene jedinice i omogućavaju elektronsko komandovanje bravom glavnih ulaznih vrata zgrade.
Uz stepenište su predvđeni liftovi proizvođača “KONE Corporation“Finska . Liftovi su električni, nosivosti 630 kg ili 8 osoba .Upravljanje liftom je DUPLEX upravljačkim sistemom.
Ventiliranje prostorija koje nemaju prirodno ventiliranje je sa nezavisnim PVC ventilacionom kanalima proizvođača „First Corporation“ iz Italije, sa ugrađenim ventilacionim rešetkama, a u kupatilu i WC-u instalirani su aspiratori za prinudno ventiliranje.
Podovi zajedničkog stepeništa predviđeni su od granitnih ploča na cementnom estrihu. Podovi terasa će biti odradjeni keramikom na cementnom estrihu s tim što će prethodno biti urađena hidroizolacija “Aquamat-2K” proizvođača “Isomat”-Grčka. Podovi u kuhinji, ostavi i hodniku se postavljaju na cementnoj košuljici, a u kupatilu i WC-u na cementnom estrihu sa prethodno urađenom hidroizolacijom „Isomat SL 17“ proizvođača„Isomat“-Grčka. U svim prostorijama predviđena je izrada podne zvučne izolacije tipa “Polipav-pe” italijanskog proizvođača “Di-bi” 10mm.
DNEVNA SOBA, SPAVAĆE SOBE, DEGAŽMAN: Podovi u dnevnoj sobi, trpezariji, spavaćim sobama i predsoblju biće od troslojnog parketa na dvokomponentnom ljepilu, na prethodno urađnoj plivajućoj podlozi (cementna košuljica armirana fibrililizovanim vlaknima).
KUHINJA: U kuhinjama i ostavama se postavlja podna keramika I klase italijanskog proizvodjača ITALGRANITI http://en.italgranitigroup.com/mineral-d, MINERAL D-DOLOMITE 60X60.
KUPATILA: U kupatilima i WC-ima zidovi i podovi će biti obloženi keramičkim pločicama I klase italijanskog proizvodjača ITALGRANITI http://en.italgranitigroup.com/white-experience, WHITE EXPERIENCE razlicitih obrada i dimenzija.
Unutrašnja obrada zidova i plafona u spavaćim sobama, dnevnom boravku, hodniku i ostavi je malterisanje cementno-krečnim produžnim malterom, uz prethodno postavljanje pocinčanih metalnih vođica (pravih i ugaonih) proizvođača “Knauf” i gletovanje sa glet masom i bojenje kvalitetnim poludisperzivnim bojama JUB. U kupatilima na zidovima oko kade uradiće se hidroizolacija “Domoflex” grčkog proizvođača “Isomat”. Zidovi u kuhinjama do visine od 1.6 m rade se u keramici I klase italijanskog proizvodjaca ITALGRANITI, http://www.marazzitile.co.uk/collections/treverkatelier , TRAVERKATELIER-AMOND 20X120, dok se iznad keramike malterišu cementno-krečnim malterom, gletuju i boje poludisperzivnim bojama JUB.
Unutrašnja stolarija biće vrhunskog kvaliteta. Krilo vrata će biti urađena od masivne podkonstrukcije sa ispunom od šupljeg akustičnog jezgra-cijevasta ispuna,obostrano obložena medijapanom debljine 4 mm. Krilo vrata je furnirano prirodnim furnirom. Okov vrata će se sastojati od dvije brodske šarke, AGB brave i kvake inox mat i odbojnikom. Štokovi i pervajzi biće urađeni od medijapana ,furnirani prirodnim furnirom. Vrata,štokovi i pervajzi biće završno obrađeni lakom do 40% sjaja. Vrata dnevnih soba,kuhinja i degažmana, biće ostakljena kaljenim staklom.
Ulazna protivprovalna vrata dimenzije 100x220cm, proizvodjač Alumil/Grčka .
Vanjska bravarija je Drvo-Aluminijum, u boji hrasta, proizvodjač GIUGIA,Srbija. Balkonska vrata i prozori su izradjeni u kombinaciji drvo aluminijum (drvo od troslojno lameliranog pop.preseka 82×68 mm) sa MACO okretno nagibnim okovom i staklom 4+16+4 mm gde je unutrašnja strana niskoemisiona. Drveni deo je površinski obradjen tiksotropnim vodenim premazom za spolja u tri nanosa metodom prskanja u kabini sa nadpritiskom. Spoljni aluminijumski profil je STEMESEDER u sivoj boji. Nagibno klizna balkonska vrata su izradjena na isti način kao i prozori s tim što su opremljeni MACO okovom za klizno nagibni sistem.
Sanitarna oprema i galanterija kupatila i WC-a su vrhunskog kvaliteta. Sanitarije su I klase, uvoz iz Italije, proizvođač ‘Laufen’ Švajcarska http://www.laufen.com. Sanitarne armature su „Hansgrohe“. Stanovi su opremljeni zidanim tuš kadama u ravni sa podom, sa odgovarajućim staklenim zastorima.
Multi split sistem sa invertorom proizvodjača FUJITSU GENERAL LTD/Japan. Unutrašnje jedinice u dnevnim sobama su parapetne, a u spavaćim sobama su zidne.

PRELISTAJTE KATALOG STANOVA

PREUZMI KATALOG