Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2013.
  • BRUTO POVRŠINA: 23.000 m2
  • PROJEKTANT: Projektni biro Zetagradnje
  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA

Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje sa orjentacijom jug-sjever i istok-zapad.
Spratnost objekta je P+10 sa dvoetažnom podzemnom garažom i poslovnim mini-centrom ispred objekta. Osnovna namjena prizemlja je poslovanje, a suterena garažiranje. Na spratovima su predviđene stambene jedinice. Vertikalne komunikacije su ostvarene sa po jednim stepeništem i dva lifta po ulazu.

LOKACIJA

 Lokacija objekta je iza Ruskih kula, na parceli UP br. 2, DUP“Blok VI – ZONA 6“  u Podgorici.

EKSTERIJER

ParkingGARAŽE

Podzemne garaže je moguće kupiti.

Za više informacija pozovite 020/610 115.