Project Description

  • GODINA IZGRADNJE 2019/2021

  • BRUTO POVRŠINA:

  • PROJEKTANT: Projektni biro Zetagradnje

  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI

RJEŠENJE OBJEKTA

     Objekat je savremeno arhitektonsko rješenje sa orjentacijom koje se uklapa u postojeći već izgradjeni ambijent. Spratnost objekta je P+5. Osnovna namjena prizemlja je poslovanje, a na spratovima gdje su predviđene stambene jedinice, planirana je podzemna garaža neposredno uz objekat. Vertikalne komunikacije su ostvarene sa stepeništem i  liftovima.

LOKACIJA

U Ulici 4. Jula, na UP 1 DUP “Blok 35-36”

PREUZMITE KATALOG STANOVA
PREUZMITE POSLOVNIH PROSTORA
PREUZMITE OSTAVA