iso1Podgorica, 30.05.2012. – Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo javnost, da su „Zetagradnji“ DOO uručeni sertifikati  od strane „Lloyd’s  register quality assurance“. „Zetagradnja“ je sada zvanično nosilac sertifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

 

ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

 ISO 14001 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahtjeva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom.