POGLEDAJTE NAŠU PONUDU

Zetagradnja kao investitor i izvođač svojih objekata, se prvenstveno bavi izgradnjom stambenih objekata. Svoju ponudu bazira uglavnom na temeljnom istraživanju zahtjeva tržišta. Ispituju se i biraju novi materijali i oprema, kako domaćih, tako i međunarodnih proizvođača. Sadržaji objekata podređuju se zahtjevima kupaca. Struktura i kvalitet stambenih jedinica namijenjeni su svim tržišnim segmentima, pa u ponudi postoji sve, od visoko luksuznih objekata u ekskluzivnim zonama Podgorice i crnogorskog primorja, do pristupačnih jedinica standardnog kvaliteta u zonama van strogog centra grada.

Pogledaj ponudu

Odmah uz stanove, glavni proizvod Zetagradnje su poslovni prostori. Lokacije i veličina Zetagradnjinih objekata dobar su preduslov za uspešan biznis, bilo da ste mali trgovac, veliki lanac supermarketa, klinika, ugostiteljski objekat ili čak banka. Mnoge javne i međunarodne  institucije i kompanije posluju pod krovom Zetagradnjinih objekata. Baš zbog toga se sa velikom pažnjom pristupa oblikovanju ovog proizvoda. Takođe, Zetagradnja ima iskustva u izgradnji tržnih centara (izrađen je vrlo moderan i luksuzan TC „Piramida” u strogom centru Mostara), hotela (Kondo hotel u Petrovcu) i ugostiteljskih objekata (restoran Dali, Imanje Knjaz).

Pogledaj ponudu

Zetagradnja za potrebe svojih objekata, po pravilu gradi i podzemne garaže, i to u više nivoa, čime rješava nedostatak parking mjesta. Garaže su rađene po najsavremenijim standardima, obezbjeđujući optimalnu funkcionalnost i ono najbitnije, sigurnost (protiv-požarna zaštita, odimljavanje i ventilacija, pristup). Osim kupovine garaže je na određenim lokacijama moguće zakupiti.

Pogledaj ponudu

Zetagradnja u okviru svoga poslovanja pruža usluge i drugim subjektima.  Značajniji projekat je bila rekonstrukcija glavnoga trga u Podgorici (Trg Republike), glavne i njoj prikIjučnih ulica u strogom centru grada (Ul. Slobode, Bokeška, Vučedolska i dr.), niz manjih parkovskih površina sa mobilijarom, gradskih fontana i sl. Pored toga, za potrebe preduzeća „Zetatrans“ izgrađen je kamionski i carinski terminal sa preko 300 parking mjesta i nizom pratećih objekata u funkciji terminala.

Posebnu pažnju Zetagradnja posvećuje visoko kvalitetnom i savremenom uređenju enterijera u svojim objektima. Mlad i kreativan kadar firme je veoma uspješno uređivao enterijere penthausa, ambasada, Telenorovu poslovnu zgradu, stranih kulturnih centara, Lovćen banke,  ugostiteljskih objekata, kao i mnoge druge manje komercijalne prostore.

Pratite naš vodič o kupovini nekretnina !

VODIČ

Sigurnost kupovine

Prilikom potpisivanja Ugovora o kupoprodaji prodavac garantuje da nije sa trećim licem zaključio bilo kakav ugovor ili predugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine, niti je primio kaparu od bilo kojeg trećeg lica, niti zaključio bilo kakav drugi ugovor sa trećim licem, koji bi ograničio ili uslovio prava Kupca na predmetnim nekretninama.

Poštovanje roka izgradnje

U slučaju da Zetagradnja skrivljeno zapadne u docnju u vremenu dužem od 3 mjeseca od ugovorenog roka, plaća Kupcu naknadu štete u iznosu od tržišne cijene zakupa nekretnine na lokaciji srazmjerno periodu docnje. Ako je docnja veća od 6 mjeseci ima pravo jednostranog raskida ugovora i naknada štete u visini uplaćenih sredstava sa kamatom .

Garantni rokovi

Zetagradnja za izvedene radove daje garantni rok od 2 godine, a za ugrađenu opremu garantni rok njenog proizvođača. Garantni rok počinje da teče od dana izdavanja upotrebne dozvole. Prodavac se obavezuje da u garantom roku, o svom trošku, otkloni sve kvarove i nedostatke koji nastanu eventualnim nestručnim ili neadekvatnim izvođenjem radova.

Stanje na gradilištima

29.03.2017.