Vodič o kupovini nekretnina

Kupovina stana može biti stresno iskustvo, naročito ako se prvi put upuštate u taj proces. Ovih nekoliko savjeta o tome kako kupiti stan može Vam pomoći da uđete u proces sa više samopouzdanja i informacija čime ćete uštedjeti i vrijem i novac. Istražite, dobro planirajte, odaberite i uskoro ćete biti u svom novom stanu ! U ovom vodiču objasnićemo Vam postpa kupovine stana u novogradnji, korak po korak. Vaš plan za kupovinu stana trebalo bi da  plan sadrži sljedeće korake:

 

Finansijske mogućnosti

Novac

Prije nego što uopšte krenete u potragu za nekretninom, treba sagledati svoje finansijske mogućnosti. Ukoliko nijeste jedan od srećnika koji danas mogu priuštiti stan od sopstvene ušteđevine, naslijedstva ili nekog drugog neplaniranog dobitka, vjerovatno ćete biti prinuđeni da se, u prvom koraku ovbo procesa, obratite banci. Detaljnije o ovom koraku ćemo pisati sljedećeg puta, a sada ćemo se fokusirati na dio koji se odnosi na kupovinu stana.

Odabir nekretnine

Odabir

Prilikom odabira nekretnine treba voditi računa o više stvari, i to:

  • Prodavac. Investitor (firma) koja nudi stanove na prodaju mora biti ozbiljna, odgovorna i finansijski stabilna. Osim finasnijske stabilnosti da „izgura“ projekat do kraja, mora da ima sve potrebne  „papire“, a to su Građevinska dozvola – za objekte koji se grade, Upotrebna dozvola – za objekte koji su završeni i „čist“ vlasnički list. Poslušajte savjete kupaca oko sebe. Raspitajte se na kakvom je glasu investitor i upoznajte kompaniju lično, posjetite ih, razgovarajte sa njima i pitatjte sve što Vas interesuje.
  • Lokacija. Bilo da ste budući stanar, zakupodavac ili želite da razvijete biznis, jedan, često najvažniji kriterijum za kupovinu nekretnine je lokacija. Blizina centra, javnih ustanova, prodavnica, klima, saobraćaj,  prometnost lokacije, zelenilo, sve su  to kriterijumi koji utiču na odluku o kupovini stana / poslovnog prostora. Ipak, sve je stvar ličnog izbora i potreba.
  • Pozicija. Ovdje se prvenstveno misli na spratnost i orijentaciju. Na stanove različite spratnosti, različit je uticaj buke, prašine, osvjetljenja, ali i broj stepenica, privatnost, pogled, itd. Kad je orijentacija u pitanju, jasno je da je toplija južna strana, što ljeti svakako nije prednost, dok zimi, osim topline koju obezbjeđuje,  ima i dugotrajniju dnevnu svijetlost. Stanovi koji su pozicionirani između drugih stanova (nijesu na uglovima i krajevina zgrade), dodatno štede na grijanju pa i to treba imati u vidu.
  • Raspored. Raspored i veličina prostorija u stanu treba da su što više prilagođeni Vašim potrebama. Razmišljate o prednostima i nedostacima, imajte u vidu i buduće potrebe ne samo sadašnje, mogućnost spajanja ili pregrađivanja. Udobnost, funkcionalnost i dobro iskorišćen prostor treba da su prioritet.
  • Rok. Ukoliko nekretnina još uvijek nije izgrađena, bitan vje i rok završetka gradnje. Ovo je posebno bitno ukoliko ste  podstanar, a planirate otplaćivati kredit za budući stan ili ste preduzetnik čiji posao ne može da trpi kašnjenje u izgradnji Vašeg budućeg poslovnog prostora. Zato se dodatno informišite o tome kakve su navike investitora i zaštitite se od kašnjenja kroz Predugovor koji ćete potpisati.
  • Odnos – kvalitet/cijena. Za većinu kupaca cijena je opredjeljujući faktor. Međutim, niska cijena ne znači uštedu novca jer, ukoliko kasnije zbog lošeg kvaliteta materijala, načina izvođenja radova i drugih raznih propusta, budete morali da plaćate popravke i stalno održavanje nekretnine, onda ste opet na gubitku. Dake, treba obratiti posebnu pažnju na odnos cijene i kvaliteta, da li za cijenu koju dajete dobijate kvalitet, šta je najbolje što se možedobiti za novac kojim raspolažete i vrijedi li se dodatno zadužiti zbog većeg kvaliteta i sigurnijeg načina gradnje.

Ugovaranje nekretnine

Ugovaranje

Nakon odabira firme/prodavca i nekretnine, slijedi sastavljanje ugovora o kupoprodaji. Prije nego što stavite potpis na (pred)ugovor, provjerite još jednom bitne stavke ugovora: Vaš identitet, oznaku, kvadraturu i cijenu nekretnine, način i uslove plaćanja, penale na eventualno kašnjenje i nekvalitetno obavljen posao i garancije na nekretninu. Nije na odmet ni da prije ugovaranja posjetite budući stan/lokal. Iskoristite eventualne popuste. Uredite način plaćanja onako kako Vam najviše odgovara ukoliko prodavac može to da Vam obezbijedi. U Crnoj Gori zakonski ste obavezni ovjeriti ugovor kod Notara. Iako je to dodatni trošak, nije bačen novac, jer Vam daje veliki stepen sigurnosti pri kupovini. Ukoliko ste nekretninu platili iz kredita, potrebno je ovjeriti i Založnu izjavu kojom zalažete nekretninu pod hipoteku. Nakon ovjere Ugovora, slijedi uknjižba nepokretnosti  u Upravi za nekretnine. Nakon što Rješenje o uknjižbi Uprave za nekretnine stigne na Vašu kućnu adresu i protekne period žalbe, stan/lokal je zvanično Vaš !

Primopredaja

Primopredaja

Prilikom primopredaje nekretnine obratite pažnju na sve eventualne nedostatke i mane i navedite ih u zapisnik kako bi bile otklonjene u najkraćem mogućem roku. Od tog trenutka, teku Vaše obaveze za utrošenu električnu energiju , vodu i čistoću, a potrebno je prevesti te račune na sebe sklapanjem ugovora u Elektrodistribuciji, Vodovodu,Čistoći…Takođe, ukoliko je formirana Skupština etažnih vlasnika, buduće mjesečne obaveze za održavanje zgrade su Vaša obaveza. Ubrzo ćete dobiti i poziv od strane Poreske uprave. Ukoliko ste prvi put kupac, oslobođeni ste poreza na promet nepokretnosti, ukoliko nijeste, porez će Vam obračunati. Godišnji porez na nepokretnost je još jedna od obaveza svakoga ko posjeduje nekretninu. Ostaje Vam još samo da opremite svoj stan ili prostor.

U narednom periodu, detaljnije ćemo  govoriti o pojedinim postupcima pomenutim u ovom vodiču, zato – pratite naš blog!

 

Autor: Ivan Stojanović