Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2019 – 2021

  • BRUTO POVRŠINA:N/A

  • PROJEKTANT:

  • TIP OBJEKTA: STAMBENO-POSLOVNI BLOK

RJEŠENJE OBJEKTA

‐ Objekat posjeduje tri nivoa podzemnih garaže sa 245 parking mjesta, koje su
vertikalnom komunikacijom (stepeništem i po dva lifta po ulazu), povezane sa
stambenim etažama.
Pristup garaži je omogućen silazno – uzlaznom rampom sa Cetinjskog bulevara.
‐ Prizemlje je u cjelosti namijenjeno poslovanju, sa 16 poslovnih prostora različitih
kvadratura, od 50 m2 do 125 m2
‐ Nadzemni dio objekta ima od šest do osam spratova, osmišljen tako da se
promjenljivim brojem kaskadno riješenih stambenih etaža ostvari umjereni rast
spratnosti.

LOKACIJA

Lokacija objekta je u neposrednoj blizini tržnih centara “Capital plaze” i  „Central point-a“ u Podgorici.

EKSTERIJER

KATALOZI

KATALOG STANOVA
OPIS ZGRADE