Konik Blok V – lamele A, B, C, D

///Konik Blok V – lamele A, B, C, D
Konik Blok V – lamele A, B, C, D 2019-04-12T11:39:45+01:00

Project Description

  • GODINA IZGRADNJE: 2008.
  • PROJEKTANT: Arh. Zoran Đurđenović
  • BRUTO POVRŠINA:19700 m2
  • TIP OBJEKTA:STAMBENO-POSLOVNI BLOK

LOKACIJA:

Bul.Pera Ćekovića, Ulica Avda Međedovića