Dobro došli

na website preduzeća Zetagradnja ! Naša kompanija je prepoznata kao jedna od vodećih građevinskih kompanija u Crnoj Gori, đe posluje već 17 godina.
Rezultati poslovanja Zetagradnje su dobri i iz godine u godinu u velikom broju parametara značajno premašuje planirane vrijednosti. Svemu tome doprinosi i dobar imidž, koji da bi se opravdao zahtjeva dobru informisanost, kao jedan od glavnih resursa modernog doba. Baš zbog toga odlučili smo da kreiramo potpuno nov website, koji pretenduje da bude kvalitetan servis budućim klijentima.
Naš sajt je napravljen sa ciljem da Vam pruži što više informacija o našoj kompaniji, našim uslugama i proizvodima. Više ste nego dobrodošli da se informišete o našim realizovanim projektima, projektima koji su u toku i koji tek slijede, što trenutno imamo u ponudi, koje su aktuelnosti koje prate naš rad i kako da nas kontaktirate.

Naši poslednji projekti

Pogledajte ponudu !

Šta kažu naši kupci

“Vrlo kvalitetna gradnja daje osjećaj sigurnosti i udobnosti. Mislim da su, po tom pitanju, najbolji na tržištu.”
Matija Radenović, stanar, City kvart 2
“Mislim da lokacija i enterijer radnog prostora u mnogome doprinose uspješnosti moje kompanije. “
Milica Čađenovič, trgovac

Naš lanac proizvodnje

1. PROJEKTOVANJE

Arhitekte i inženjeri “Zetagradnje” projektuju sve faze objekta u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom i Urbanističko tehničim uslovima predmetne lokacije.

2. REVIZIJA

Nakon izrade, Glavni projekat prolazi proces revizije i ukoliko zadovoljava standarde i propise, objekat dobija građevinsku dozvolu i spreman je za izgradnju.

3. IZGRADNJA

Inženjeri građevinske struke vrše nadzor nad izgradnjom objekta, garantujući kvalitet, rokove i usklađenost sa izdatom Građevinskom dozvolom i Glavnim projektom.

4. TEHNIČKI PRIJEM

Nakon završenih radova vrši se tehnički prijem objekta. Ukoliko objekat ispunjava sve tehničke kriterijume propisane Glavnim projektom dobija se Upotrebna dozvola.

5. PRIMOPREDAJA

Upotrebnom dozvolom i uknjižbom objekta stiču se uslovi za primopredaju nekretnine kupcima koji su potpisali ugovor i izmirili sve obaveze prema “Zetagradnji”.

Neka novosti stignu prvo do vas !

Prijavite se za Newsletter  !

PRIJAVA !